STAJA İLİŞKİN GENEL SORULAR

SORU CEVAP
1 Staja başvuru için hangi okul mezunu olmam gerekli? 3568 sayılı Yasanın 5/A/a maddesinde tarif edilen, iktisadi idari bilimler fakültesine bağlı bölümler ile denkliği YÖK tarafından verilmiş bilim dallarından mezun olmak. Başvuru için, mutlaka geçici mezuniyet belgesi veya diploma sunulmak zorundadır. Okuldan alınan yazı ..vb. kabul edilmemektedir. İşletme, Muhasebe, İktisat, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler,..Okulunda tereddüt duyulan kişilerin diplomaları ile ilgili duruma göre YÖK ten denklik belgesi istenmektedir.
2 Staja başvurusu ne zaman yapılır? Yılda 3 dönem staj başvuru dönemidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında (1-30 arası)
3 Başvuru için gereken evraklar ve hesap numaraları nelerdir? Sitemizde Stajyer İşlemleri başlığı altında ‘Staja Giriş Sınavı Başvuruları İçin Hazırlanacak Evraklar’ bölümünden ulaşabilirsiniz.
4 Lisans mezunları için staj süresi ne kadardır? Yeni kanun gereği staj süresi 3 yıldır.
5 Staja başlama değerlendirmesi ne zaman ve yılda kaç defa yapılır? Staj için başvuru dönemi 3 olup, sınav tarihleri yıllık belli olmaktadır. Takvim için tıklayınız.
6 Staja başlama değerlendirme konu başlıkları nelerdir? Konu başlıkları sitemizdedir. Tıklayınız.
7 Staj ne zaman başlar? Staj, staja başlama sınavını kazandıktan sonra ilgili dönemde başlatılır. Örneğin,
Aralık 2013 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.05.2014 ,
Nisan 2014 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.09.2014 ,
Ağustos 2014 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.01.2015 tarihinde başlar.
8 Staja başlama sınavını kazandım ne yapmam lazım? Sınavı kazanan adayların staj başlatabilmesi için, Mayıs, Eylül ve Ocak aylarının 1-10 arasında SSK girişinin yapılması gerekmektedir. Evrak listesi için tıklayınız.
9 Staja başlama sınavını kazandım, çalışmıyorum stajımı ne zaman başlatmam gerekir? Staja başlama sınavını kazandıktan sonra 3 yıl içerisinde staj yeri bulup, stajın başlatılması zorunludur. Aksi taktirde dosya iptal edilmektedir.
10 Staja başlama sınavında haklarım ne kadardır? Staj için başvurduğunuz dönemden itibaren 3 yıl içinde sınavı kazanmak zorunluluğu vardır. 3 yılın sonunda başarısız olmanız halinde, dosyanız iptal edilmektedir. Yeniden başvuru için, yeni dosya açtırmanız gerekmektedir.
11 Staja ne kadar ara verebilirim? Staj Yönetmeliği gereği stajın kesintisiz yapılması zorunludur. Odamıza zamanında bilgi verilmesi halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile staja bütün staj süresi boyunca yalnızca 1 yıl ara verilebilir.
12 İşyeri değişikliği yapmak istiyorum, ne yapmam lazım? İşyeri değişikliklerinin 15 gün içerisinde Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Matbu işyeri değişikliği dilekçesi ekinde, gereken evraklar teslim edilmelidir. Gereken evrak listesi sitemizde mevcuttur .Evrak listesi için tıklayınız.
13 Meslek Mensubu değişikliği yapmak istiyorum ne yapmam lazım ? İşyeri aynı ancak meslek mensubu değişikliklerinin 15 gün içerisinde Odamıza bildirilmesi gerekmektedir. Matbu işyeri ve meslek mensubu değişikliği dilekçesi ekinde gereken evraklar teslim edilmelidir. Gereken evrak listesi sitemizde matbu evraklar içinde bulunmaktadır. Evrak listesi için tıklayınız.
14 Stajım başladı, staj sırasında evraklarımı hangi zamanlarda Odaya bildirmeliyim? Staja başladıktan sonra çıkan ilk SGK Aylık Hizmet Listesi ile işten çıkış tarihini gösteren son SGK Aylık Hizmet Listesi gelecektir.Aday aynı işte çalışmaya devam ediyorsa,staj bitimindeki son SGK Aylık Hizmet Listesi gelecektir.Eğer şirkette denetim altında staj yapıyorsa her yıla ait Aslı Gibidir Kaşeli sözleşme örneğinin getirilmesi gerekmektedir.Her türlü değişiklik, işyeri değişikliği, meslek mensubu değişikliği, adres …vb. 15 gün içerisinde bildirilmelidir.
15 Bir işyerinde kaç kişi staj yapabilir.? SM/SMMM/YMM bürolarında veya şirketlerinde stajyer sınırlaması yoktur. Yeni kanuna göre ticari işletmelerde de bu sınırlama kaldırılmıştır. Şirketlerde de meslek mensubu sayısı kadar aday staj yapabilir
16 Şubede staj yapılır mı ? Staj ticari şirketlerin kanuni merkezlerinde yapılır. Şubelerde, temsilciliklerde, şantiyede..vb. staj yapılamaz.
17 Meslek mensubunun dolduracağı “staj değerlendirme formu” ne zamanlar Odaya teslim edilmelidir. Aday aynı işyerinde staj yapıyorsa 1.yılın sonunda, eğer işyeri değiştirdiyse ve 3 aydan fazla çalışılmışsa her değişiklikte ilgili meslek mensubundan staj değerlendirme notu alınarak Odamıza teslim edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken nokta, formun meslek mensubu tarafından eksiksiz doldurulması, imza ve kaşenin basılması ve kapalı zarfta yine zarfın üzeri imzalı ve kaşeli teslim edilmelidir. Eksik doldurulmuş veya açık gelen formlar değerlendirmeye alınmamaktadır. Form sitemizde vardır. 3 aydan az çalışılan işyerlerinden değerlendirme notu alınmaz. Form için tıklayınız.
18 Lisans mezunuyum, Serbest Muhasebeci yanında staj yapılır mı? Lisans mezunları, SMMM/YMM yanında/denetiminde/gözetiminde staj yapabilirler. Yeni Yasa gereği artık serbest muhasebecilik kaldırılmıştır.
19 Ticaret lisesi mezunu olarak staj yapmaktayım bu arada lisans mezunu oldum. Stajımı mali müşavirlik stajına dönüştürmek için ne yapmalıyım? Adaylar stajları sırasında öğrenim durumlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle, stajın şeklini değiştirmek isterlerse, yeniden staja başlama sınavına katılmak zorundadırlar. Başarılı olmaları halinde, lisans diploma tarihinden stajları başlatılır. Bu süreçte Serbest Muhasebecilik staj gereklerini de yerine getirmek ve A-B Grubu Ara Dönem Değerlendirmelerine katılmak zorundadırlar. Bu şartlara uymayan adayların dönüştürme işlemi yapılmamaktadır. Detayları bilgi ve uygulama için Odamıza geldiğinizde bilgi alabilirsiniz.
20 Staj sırasında sigorta ödemelerim nasıl olmalıdır? Adaylar stajları sırasında 30 gün üzerinde sigortalı çalışmak zorundadırlar. Birden fazla işyerinde SSK lı çalışanların stajları iptal edilmektedir. Ayrıca staj sonunda Bağ-Kur ve Emekli Sandığından kaydınızın olmadığına dair yazılar istenmektedir.
21 Ticaret lisesi mezunu olarak stajım devam ediyor, hangi sınava ne zaman başvuru yapmam gerekir? Stajınızın başlangıç tarihinden itibaren ilk 2 yılın sonunda A Grubu Staj Ara Dönem, 4.yılın sonunda B Grubu Staj Ara Dönem, 6.yılın sonunda C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine katılmanız gerekmektedir.
22 Ara dönem sınavlarda sınav hakkım ne kadardır? A-B Grubu Staj Ara Dönem değerlendirmelerinde sınav hakkı 4’tür. Sınavlara süresi içerisinde katılma zorunluluğu vardır. A ve B den 4 hakkında da başarılı olamayan adayların stajları bulundukları seviyede 1 yıl uzatılır. Bir yılın sonunda ek bir sınav hakkı daha verilir. Aday sınavı geçerse stajına devam eder, kalırsa stajı iptal edilir. Geçme notu 60 puandır.
23 C Grubu Staj Bitirme sınav hakları nasıl düzenlenmiştir? Sınav hakkı toplam 4’tür. Açılan ilk sınava katıldıktan sonra, başarısız olunması halinde 1 yıl içerisinde açılacak ilk 3 sınava katılmak zorundadırlar. Dört sınav hakkında başarılı olmayan yada sınav haklarını süresi içerisinde kullanmayan C grubuna katılan adaylar, Yönetmelik gereği 2 yıllık bekleme dönemine girerler. Bekleme dönemi sonunda, yeniden C grubu sınava katılabilirler. Yine sınav hakkı toplam 4’tür.
24 SMMM/SM stajım bitti, ne yapmam gerekiyor? Stajınızın bittiği dönem itibariyle açılacak ilk sınava katılma zorunluluğunuz bulunmaktadır. Arşivden staj dosyanızın çıkartılması ve incelenmesi gerekmektedir. İnceleme sonucunda, eksik evraklarınız size bildirilecek ve tamamlamanız istenecektir. TESMER tarafından uygulanmakta olan Uzaktan Sürekli Eğitim programını bitirmeniz ve sertifikanızı Odamıza teslim etmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınav dosyası alıp, dosyanız kapatılacak ve Ankara TESMER Başkanlığına gönderilecektir.
25 SMMM Sınav hakları nasıl düzenlenmiştir ? Yönetmelik gereği stajınız bittikten sonra açılacak ilk mesleki yeterlik sınavına katılmak zorundasınız. Sınava katılmamanız takdirde sınav haklarınız başlatılmaktadır. Sınav hakkı, ilk sınav dahil her dersten toplam 5’tir. Ders geçme notu 50, toplam not ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Sınav haklarınızı, ilk sınavın açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde kullanmak zorundasınız.Sınav haklarınızın tamamını kullanmanız ve başarısız olmanız halinde veya süresi içerisinde kullanmamanız durumunda, 2 yıllık bekleme dönemi sonunda yeniden sınav dosyası alarak sınavlara bütün derslerden katılabilirsiniz. (Yeniden staj yapmasına gerek yok)
26 SMMM sınav haklarımı kullandım başarısız oldum, Serbest Muhasebeci olabilir miyim? Yeni kanuna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav haklarınızı bitirip, bekleme dönemi içinde, Serbest Muhasebecilik sınavlarına katılmanız mümkün değildir. 6 Ay sonunda yeniden SMMM Yeterlik sınavlarına dosya açtırarak katılmanız gerekmektedir. (yeniden staj yapılmayacak)
27 Kaç sınav hakkım kaldı? Teos sistemine şifrenizle girerek sınav haklarınız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.teos web
28 Askerlik tecil işlemleri için gereken evraklar? Tecil işleminin yapılması için, staja başlama sınavını kazanmış ve stajın başlatılmış olması gerekmektedir. Tecil işlemi mali müşavirlik stajyerlerinin kapsamaktadır.Askerlik tecil talep dilekçesi sitemizde matbu formlar altında vardır. Ekinde gereken evraklar sıralanmıştır. Evrak listesi için tıklayınız.
29 Sınav (SMMM/A-B-C)sonuçları ne zaman açıklanır, nereden öğrenebilirim? Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarınızı,https://sonuc.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.
30 Sınav sonucuna itiraz edeceğim, ne yapmam lazım? SM ve SMMM sınav itiraz sonuçları,https://sonuc.tesmer.org.tr/ üzerinden ilan edilecektir.İtiraz süresi sınav sonuçlarının sınav sonuçlarının internette yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.
31 SMMM yeterlilik sınavına ilk sınavdan sonra, yeniden giriş için ne yapmalıyım ? SMMM sınavlarına ilk girişten sonra,teos webadresinden girilerek internet üzerinden başvuru yapılacaktır. Odamıza form getirilmeyecektir.
32 Staj numaramı öğrenmek istiyorum? Çağrı merkezinden veya staj@ismmmo.org.tr adresine e-posta yollayarak öğrenebilirsiniz.
33 SMMM stajı nerede yapılır? SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.
34 Staja başlama sınavında sorulan sorular nelerdir, kaynak kitap var mı? Sınav Ankara Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. TESMER tarafından önerilen, adayların kendi ders kitaplarından çalışmalarıdır. Soruların konu başlıkları sitemizde vardır. Odamız Eğitim Biriminden yardım alabilirsiniz. egitim@ismmmo.org.tr . Konu başlıkları için tıklayınız.
35 SMMM / SM Yeterlik sınavlarına başvurdum, başvurum kabul edildi mi, nerede sınava katılacağım? Sınava katılacak adayların listeleri, sınavdan 10 gün önce teos web üzerinden kendi şifreleriyle girmek suretiyle,başvuru formlarını ve sınav giriş formlarını alabilirler.
36 Matbu formları nereden alabilirim? Formların tamamı sitemizde vardır. Formlar için tıklayınız
37 Stajyer hakkında şikayette bulunmak istiyorum? Şikayetinizi içeren dilekçeyi Odamıza sunmanız halinde işlem yapılmaktadır.
38 Stajdan sayılan haller hakkında bilgi. Yasanın 6/b maddesi gereği 5786 Sayılı SM,SMMM ve YMM Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 6.Maddesinin (ı) bendine göre, artık imza yetkili olarak muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu muhasebe müdürü veya mali işler müdürü olarak çalışanların hizmet süreleri geriye dönük olarak yeniden sayılmaya başlanmıştır. Stajdan İmza yetkileri uygun olan adaylar, staja başlama değerlendirmesinde başarılı olduktan sonra 4 ay içinde uzaktan sürekli eğitimi tamamlamak sureti ile sınav başvurusu yapacaklardır.
39 Staja Başlama sınavına başvurdum, sınav nerede olacak elime belge gelecek mi? Staj Başlama sınavı giris belgesi Ankara Üniversitesi tarafından https://belge.tesmer.org.tr/ adresinde yayınlanacak ve stajyer adayları giris belgelerini bu adresten print edeceklerdir. Adrese tebligat yoktur.
40 Babamdan emekli maaşım var staj için sorun olur mu? Yetim aylığı, vb..staj için sorun olmaz.
41 Hamilelik dönemi stajdan sayılıyor mu, yoksa staja mı ekleniyor? Hamilelik döneminde aday yasal izinlerini İş kanunu gereği kullanır. Bu süreler stajdan sayılmaz. Eksik kalan süreler stajına eklenir. Aday SGK dan aldığı aldığı iş göremezlik belgesini sunmak koşuluyla bu işlemi gerçekleştirir.
42 Merkezi farklı bir ilde olan YMM’nin İstanbul’daki bürosunda staj yapılabilirmi?(YMM A.Ş. veya Ltd) Şube koşulları gerçekleştiği taktirde sorun olmaz. Merkez farklı bir ilde,şube İstanbul’da olacaksa, ortağın odaya kayıtlı olması ve büro tescilinin bildirilmesi gerekmektedir.(Şirketin, İstanbul odasına tescil edilmesi gerekmektedir.)
43 Emekli olan bir kişi staj yapıyor. SSK gün dökümü yerine ne getirmeli? SSK’dan konuyla ilgili yazı alınabiliyor.(“x kişisi, x tarihlerinde çalışmıştır” gibi..)
44 SMMM bürosu olan meslek mensubu, hem kendi bürosunda, hem de denetim yaptığı bir firmada stajer denetleyebilir mi? Evet yapabilir. Birbirine bağlı değil.
45 Şirket merkezi İstanbul’da ama SSK primleri, şirketin farklı bir ildeki şubesinden ödenebilir mi? Hayır. Merkez hangi ildeyse SSK primleri de ilgili ilden ödenmelidir.
46 Adi Ortaklık Bürolarında Staj yapılabilir mi ? Evet yapabilir. Evrak listesindeki “büroda staj” bölümündeki evraklar hazırlanmalıdır.
47 İş Ortaklıklarında Staj yapılabilir mi ? Evet yapılabilir. Ancak evrakların Odamıza getirilerek uygunluğu hakkında bilgi alınması gerekmektedir.
48 Staj süresi boyunca ne kadar süre ara verilebilir ? Stajyerler toplam staj süresi boyunca en fazla 1 yıl ara verebilirler.İkinci kez iş değişikliği yapacak olanlar 15 gün içinde iş bulup bize bilgi vermeleri gerekmektedir. Stajınızda sorun varsa lütfen Odamıza bizzat geliniz, dosyanız üzerinden değerlendirme yapılmalıdır.
49 Farklı bir ilde staj yapıyorken, dosyasını İstanbul’a nakil getirmek isteyen aday ne yapılmalı? Stajer, İstanbul’daki ikametgahını gösteren ikametgah senedi ve dilekçesiyle odamıza müracat edecek. İlgili odayla yazışma tarafımızdan yapılarak stajerin nakil işlemleri gerçekleştirilir.
50 Aynı iş yerinde çıkış-giriş yapılabilir mi? Evet yapabilir. Staj onay belgesi, tek kişi staj belgesi, işe giriş bildirgesi evraklarını yeniden getirmeli
51 Serbest bölgede faaliyet gösteren firmada staj yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ancak evraklar incelenmeden kesin cevap veremiyoruz. Matbu evraklar ve işyeri evraklarının yanı sıra şirketin kuruluş gazetesi de getirilecektir. Lütfen ilgili evraklar ile Odamıza geliniz.
52 Staj başvuru ve bitirme sınav ücretleri internetten eft yapılabilir mi? Hayır yapılamaz.
53 Sınav hakları bitmiş olan SMMM adayları ne yapmalı? Odamızdan sınav dosyası alarak evraklarınızı hazırlamanız gerekmektedir. Evrak listesi için tıklayınız.2 yıllık bekleme dönemi sonunda aday tekrar başvuru yapabilir.
54 Başka bir odaya kayıtlı meslek mensubu, İstanbul’da stajer denetleyebilirmi? Meslek mensubu sözleşmeliyse olur.Bağımlı çalışıyorsa İstanbul odasına kayıtlı olmak zorunda değildir.
55 SM Ruhsatı var 4 yıllık fakulte bitirmis SMMM olabilmek icin ne yapmalı hangi evrakları hazırlamalı? Mesleki Uyum Eğitimine katılmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi için tıklayınız.
56 SMMM yeterlilik sınavlarına müracat ettim. Ancak sınavlara katılamayacagım hakkım yanarmı? İlk sınava başvurma mecburiyeti var. Ancak ilk sınavda tüm derslere katılmanız gerekmemektedir. Katılmadığınız sınavın sınav süreci başlar ancak sınav hakkınız başlamaz. ilk sınavdan sonra kullanacağınız sınav haklarına para yatırıp katılmazsanız ilk sınav dahil açılan ve açılacak 7 sınav döneminden 5 adetine katılacağınızdan dolayı 2 sınavı pas geçebilirsiniz. Sınav bedelini yatırıp katılmadığınız sınavı pas geçme hakkınız varsa Sadece sınav harcınız yanar. Sınav süresi işlemeye devam eder. (Bu sürelerin Ankara TESMER’den teyit edilmesi doğru olacaktır.)
57 A ve B sınavlarına basvuru yaptım ancak sınava giremeyecegim. Sınav hakkım yanarmı? 2005 yılındaki yeni uygulama, A-B grubu sınavlara seri halde girme zorunlulugu getirmistir. Sınava basvurup(ya da basvurmayanların) sınav hakları yanmakta ve telafisi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle sınav hakları konusunda tereddüt varsa TESMER Başkanlığından bilgi alabilirsiniz. Sınav haklarını süresi içerisinde kullanmayan hakları kullanılmış sayılacaktır.
58 Staj yaptığım firmanın adresi değişti hangi evrakları getirmem gerekiyor? Adres değişikliklerinde, Şirket karar defterinde adres değişikliğine dair alınan kararın ticaret sicil gazetesinde yayınlanması gerektiğinden adres değişikliği Ticaret sicil gazetesi getirilmelidir. Bu nedenle gerçekleşen Adres değişikliği SSK ya ve vergi dairesine bildirilmelidir. İlk etapta SSK ya ve Vergi dairesine değişiklik yapıldığına dair verilen dilekçe örneği getirilmeli ve gazete çıktığında ise ticaret sicil gazetesi Odamıza sunulmalıdır.
59 Staj yaptığım büronun adresi değişti ne yapmam gerekiyor? Vergi dairesi yoklama tutanağının fotokopisi ile birlikte SSK ve Vergi Dairesine verilecek adres değişikliği dilekçesinin odaya teslim edilmesi gerekmektedir.
60 Staj yaptığım firmanın adresi SSK’da hatalı görünüyor. Ne yapmam gerekiyor? Hem SGK ya hemde Vergi Dairesine başvuru yaparak yeni adresin kayıtlara geçmesi sağlanmalıdır.Doğru adresli en son SGK ve Vergi Levhası gelmelidir.
61 A-B Grubu sınavlarıma hastalandığım icin katılamadım. Sınav hakkımın yanmaması icin ne yapmam gerekiyor? Bu konudaki karar TESMER’indir. İlgili tarihlere ait SSK onaylı raporunuzu Ankara’ya göndermeniz gerekmektedir.
62 SMMM yeterlilik sınavlarıma hastalandıgım için katılamadım. Ne yapmam gerekiyor? Bu konudaki karar TESMER’indir. İlgili tarihlere ait SSK onaylı raporunuzu Ankara’ya göndermeniz gerekmektedir.
63 Staj yaptığım firma farklı bir ildeydi merkezlerini İstanbul’a tasıdılar. Benim ikametgahım da farklı bir ilde ama staj sebebiyle firmanın İstanbul merkezine geliyorum. Ne yapmam gerekiyor? Nakil için başvuru yapması gerekmektedir. Bir dilekçe ve ekinde İstanbul iline ait ikametgah ile bize nakil talebinde bulunucak. Dosya ilgili ilden istenecek. Dosya geldikten sonra işyeri evraklarını sunacak.
64 C Grubu sınavlarında basarılı olamadım ve iki yıllık bekleme surem doldu. Sınavlara yeniden girmek icin hazırlamam gereken evraklar nelerdir? Evrak listesi sitemizdedir, tıklayınız.
65 Staj yaptığım şirketin ünvanı değişti hangi evrakları getirmeliyim? Ünvan Değişikliği Ticaret sicil gazetesi,imza sirküleri, işe giriş bildirgesi (giriş-cıkış olduysa), tek kişi staj belgesi, staj onay belgesi, denetleyen kişinin şirketle yaptığı sözleşme.
66 Staj başlatma sınavını kazandım. 6/B kapsamındayım. Zorunlu eğitime girmem gerekiyor mu? 5786 Sayılı SM,SMMM ve YMM Kanunda Değişiklik Yapılması hakkındaki Kanun gereği kanunun 6.Maddesi a,b,c,d,e,f,g,h,i kapsamındakilerin staj başlatma sınavına katılmaları gerekmediği için zorunlu eğitime girme mecburiyetleri bulunmamaktadır.
67 Uzaktan sürekli eğitim nedir? Uzaktan Sürekli Eğitim, TESMER tarafından Kurulum CD si gönderilmektedir.Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra 9 bölüme çalışmak ve sonunda sertifika alınmak zorundadır. Uzaktan Sürekli Eğitimi tamamlamamış adaylar, staj sonunda SMMM Yeterlik sınavlarına başvuru yapamazlar http://www.tesmer.org.tr/e-use/adresinden ve 444 60 60 numaralı telefondan konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 

68 Askerlik tecilimi kaldırmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Tecil işlemi eğer oda tarafından yapıldıysa, stajerin odaya dilekçe vermesi gerekmektedir.
69 Disiplin suçu sebebiyle, meslekten men ya da geçici men cezası alan meslek mensuplarının yanında staj yapılabilir mi? Hayır. Meslekten geçici olarak men edilmiş kişilerin yanında, men süreleri boyunca staj yapılamaz. Sadece, uyarı cezası alanların yanında staj yapılabilir.
70 Yıllık izinler stajdan sayılıyormu? Evet sayılıyor.
71 SMMM yeterlilik sınavlarında ilk sınavdan sonraki haklarımı kullanırken parasını yatırdığım halde girmediğim sınav haklarım yanar mı? Hayır. Sadece sınav harcı yanar ama 2 yıllık sınav süreci içinde parasını yatırdığınız halde katılmadığınız sınav haklarınızın yanıp yanmayacağı bu hakları  ne şekilde kullandığınız ile ilgilidir. Sınav haklarınızı teos webadresinden kendi şifrenizle öğrenebilirsiniz.
72 SMMM yeterlilik sınavlarında not yükseltmek için girilen derslerde hangi notlar dikkate alınır? Sınava girdiği derslerden en yüksek notu aldığı sınavı geçerli olur.
73 SMMM yeterlilik sınavında geçmiş yıllarda çıkan soru örnekleri var mı? TESMER’in sitesinde A-B-C ve SMMM Yeterlik sınavlarında daha önce çıkmış sorular bulunmaktadır. Tıklayınız.
74 Bitirme sınavları öncesi eğitim veriliyor mu? C grubu ve SMMM yeterlilik sınavlarına girecek olanlara sınav tarihinden bir hafta kadar önce toplantı ile bilgilendirme yapılmaktadır.
75 Yabancı uyruklu kişiler staj için müracaat edebilir mi? Evet. İkamet tezkeresi (Emniyet Müdürlüğü) Çalışma İzni(Emniyet Müd.) ve Türk soylu olduğunu kanıtlayan konsolosluktan alınmış belge ile başvuru yapılabilir.
76 Stajerler şirketlere ortak olabilirler mi? Stajyerler yalnızca A.Ş ve LTD. ŞTİ. lerde hissedar olabilirler. İmza yetkisi alamazlar.Yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bu nedenle adayların stajları boyunca zorunlu kalmadıkça şirket ortaklığı ve muhasebe dışında imza yetkisi almaları önerilmemektedir.
77 SSK işe giriş bildirgesi internet üzerinden yapıldı. Hangi evrak getirilmeli? İnternet çıktısı kabul edilmektedir. Ayrıca bir önceki aya ait SSK bildirgesi de ekinde teslim edilmeli.
78 Farklı bir ilde ikamet ediyorken(Kocaeli,Gebze gibi yakın yerler) işyeri İstanbul’da ise, diger odadan nakil için gereken evraklar nelerdir? İlgili ildeki ikametgahını, işe giriş bildirgesi ile odamıza dilekçe eşliğinde teslim etmesi gerekmektedir. Kocaeli/Gebze için ikametgahını İstanbul’a taşıma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak konu ile ilgili Odamızdan izin alınmalıdır.
79 Stajerler tasfiye memuru olabilirler mi? Hayır olamazlar.Ayrıca Tasfiye ye girmiş şirketlerde staj yapılamamaktadır.
80 Kurslar stajdan sayılır mı? Bilgi için tıklayınız.