SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI SINAVI

 

  • Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavına memur olma şartlarına aykırılığı olmayan, 35 yaşını doldurmamış, üniversitelerin İktisadi ve idari bilimler, hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler fakültelerinden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen fakülte veya bölümlerin mezunları katılabilir.
  • Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı iki aşamadan oluşur. İlk sınav eleme sınavıdır ve bu sınavda başarılı olanlar (alınacak aday sayısının 5 katına kadar), ikinci sınava (yazılı sınav) girmeye hak kazanırlar.
  • Eleme Sınavında adaylara, Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi, Muhasebe Testi uygulanmaktadır. Soru ve konu dağılımları şu şekildedir;

Genel Yetenek Testi (35 soru): Adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerileri ile sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorulardan,

Genel Kültür Testi (10 soru): Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 soru), Dünya Tarihi (2 soru), Türkiye Coğrafyası (2 soru), Vatandaşlık Bilgisi (2 soru), Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konularla ilgili (2 soru) çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi;

1) İktisat Testi (15 soru): İktisat Teorisi, Mikro İktisat, Makro İktisat, İktisat Politikası, Para Banka-Kredi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

2) Maliye Testi (15 soru): Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

3) Hukuk Testi (15 soru): Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, (her hukuk branşından 3’er soru)

4) Muhasebe Testi (15 soru): Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Hem genel kültür, genel yetenek bölümü hem alan bilgisindeki sorular puan ortalamasında %50 etkiye sahiptir.

Alınacak aday sayısının 5 katı içine giren kişiler sınavda başarılı sayılır ve yazılı sınava girmeye hak kazanır. Yazılı sınav 28-29 Aralık tarihinde yapılacaktır.
Sınavda zorunlu ve seçimlik olmak üzere iki alan bulunur. Hukuk, maliye, iktisat ve kompozisyon zorunla alan dersleridir. Ayrıca yazılı sınava girecek adaylar Muhasebe ya da Ticaret Hukuku derslerinden birini seçimlik olarak tercih etmelidirler. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları yazılı sınavdan bir ay sonra açıklanacaktır.